Tette, kultur av mikroorganismer som brukes når man skal lage kjellermelk eller tettemelk.