Tetrapolaritet, seksuelt fenomen som finnes hos visse sopper (stilksporesopper), hvor det eksisterer fire forskjellige paringstyper (kjønnstyper). Forholdet forklares ved at to par alleler, Aa og Bb, beliggende på hvert sitt kromosom, er kjønnsbestemmende. Sammensmeltning kan kun skje mellom to og to paringstyper med ulike alleler, dvs. Aa/Bb, men ikke AA/BB, Aa/BB, AA/Bb eller aa/bb.