Tetraedritt, kismineral av kobber, antimon og svovel med noe sølv. Finnes i Norge sparsomt på flere ertsforekomster, bl.a. Kongsberg, Eidsvoll, Kviteseid i Telemark, Arendal, Sulitjelma, rikeligst i Melandsfeltet på Hitra og Svenningdalen i Helgeland. Se også fahlerts.