Tetradymitt, sjeldent kismineral fra telemarkske ertsforekomster og fra Bømlo gullfelt, formel Bi2Te2S. Også kjent fra kontaktforekomster i Oslofeltet.