Tertie, tredel; senmiddelaldersk infanteriformasjon som bestod av et lukket kvadrat pikenerer med et mindre kvadrat musketerer i hvert hjørne. Brukt siste gang av Wallenstein ved Lützen 1632. Også kalt bataglie.