Terrestrisk navigasjon, stedsbestemmelse ved hjelp av kart, kompass, logg, peilinger av kjente punkter på land og radiostedfestningsmidler og satellitter.