Terra sigillata, romersk leirkar; de er oftest rødbrune med relieffdekor og påstemplet fabrikknavn, tilvirket fra og med 1. årh. f.Kr., særlig i Arezzo. Allerede i tidlig keisertid ble det anlagt filialer utenfor Italia, særlig i Sør-Frankrike, Spania og Rhin-områdene, men typen spilte liten rolle i den store romerske eksport til Norden.