Termistor, koblingselement i elektronikken som har en resistans (ohmsk motstand) med stor temperaturavhengighet sammenlignet med metalliske ledere. Denne temperaturavhengigheten er dessuten negativ, dvs. resistansen avtar når temperaturen tiltar. Termistoren lages av halvledende materiale (se halvledere), spesielt metalloksider som sintres sammen ved høy temperatur. Termistorer benyttes til temperaturmåling (motstandstermometre), til kompensasjon av temperaturvariasjoner i måleinstrumenter osv.