Tequila er et meksikansk brennevin som blir fremstilt som destillat av gjæret saft fra agave (pulque). Tequila er nær beslektet med mescal, men er av høyere kvalitet.