Teppebille, billeart i familien klannere. Kroppen er eggformet, 2,5–3,8 mm lang, og dekket av ørsmå skjell i hvitt, oransje og svart. Den er sammen med andre arter i samme slekt et fryktet skadedyr på tekstiler og zoologiske samlinger, men er ikke så utbredt som museumsbillen. Arten er påtruffet på Østlandet, der den lokalt er vanlig.