Tentamen, ofte brukt om skriftlig skoleprøve som holdes før eksamen (juletentamen, påsketentamen).