Tensor, en tensor, i matematikk, er som regel en multilineær funksjon som tar verdier i de reelle (eller komplekse) tallene. For eksempel, hvis \(u\), og \(v\) er to vilkårlige vektorer i et vektorrom \(V\), da kan vi se på en tensor \(T\)som en lineær avbildning av vektorene \(u\), og \(v\), på et reellt tall, det vil si at \(T(u,v)\) er et reellt tall. I tillegg kreves at \(T\) er en lineær funksjon i alle argumentene, se lineær funksjon.