Tenochca, navn brukt om et av de mange nahuatl-talende aztekere fra Tenochtitlan.