Tenebrae, i den katolske kirke uoffisielt navn på tidebønnene matutin og laudes skjærtorsdag, langfredag og påskeaften. Navnet kommer sannsynligvis av at det eneste lys i kirken under disse tidbønnene var 15 lys som stod foran alteret. Etter hver Davidsalme som ble sunget, ble ett lys slukket. Etter 1971 er strukturen i disse tidebønnene endret, og betegnelsen brukes ikke lenger.