Tene, innretning til å spile ut skinn på. Tene kan også betegne det å spile ut skinn el.l. til tørking.