Templat, makromolekyl som fungerer som mønster eller støpeform for oppbyggingen av et annet makromolekyl. Nukleinsyrer er templat ved syntesen av nukleinsyrer og proteiner. Visse peptidantibiotika dannes på en proteintemplat.