Tempelsøvn, sykes overnatting i templer, kirker og på hellige steder for å oppnå helbredelse. Tempelsøvn ble brukt i de greske Asklepiostempler, og ble senere overført til de kristne kirker.