Telthus, militært depot for lagring av materiell av forskjellig art for en eller flere bestemte mobiliseringsavdelinger.