Innretning som registrerer antall, se telleapparat. Teller brukes også om selve telleverket på et instrument, måler eller lignende.