Telekonto, telefontjeneste som gjør det mulig å ringe uten at samtalen belastes den telefonen det ringes fra. Samtalekostnaden belastes i stedet brukerens telekonto. Bruk av telekonto kan for eksempel gi lavere kostnader ved mobilsamtaler til og fra utlandet.