Telekonferanse, konferanse over telenettet. Kan bestå av en kombinasjon av tjenester med ulike egenskaper og bruksområder, og dermed ofte med egne navn. Som eksempler kan nevnes telefonmøte, som er en sammenkobling av 3–100 telefonlinjer slik at alle kan snakke med hverandre; audiografisk telefonkonferanse hvor man i tillegg har muligheter til å bruke grafiske hjelpemidler som faksimile, data, tekst, stillbilder osv. og fjernsynsmøte eller videokonferanse hvor det overføres levende bilder av deltagerne og i tillegg tekst og bilder. En annen type telekonferanse er åpen linje, hvor de som vil bruke tjenesten, kan ringe faste numre og bli automatisk koblet til en samtale som allerede pågår mellom flere personer.