Telegrafkode, fortegnelse over regler og overenskomster for hvordan telegrafsignalene tilsvarende en tekst skal formes, sendes, mottas og oversettes, i alfabetisk telegrafi.