Telefonmøte, sammenkobling av 3–100 telefonapparater slik at alle kan snakke med hverandre; se også telekonferanse.