Teksttelefon, telefon for hørselshemmede, består i tillegg til en vanlig telefon av et tastatur og en dataskjerm. En telefonforbindelse kan på vanlig måte settes opp automatisk mellom to teksttelefonapparater. Kommunikasjonen foregår skriftlig via tastatur og dataskjerm. Eller en abonnent (talende) ringer opp til en av teksttelefonsentralene (149) og får hjelp til å skrive en samtale og sende den videre til teksttelefonabonnenten. Fra norske teksttelefoner kan man ringe opp både svenske og finske abonnenter. Teksttelefonen kan ta imot et begrenset antall beskjeder som kan lagres og senere hentes opp når abonnenten er tilbake. Fra datamaskiner med modem kan man kommunisere med teksttelefonapparater.