Tekstilrenholder, yrkesutøver som arbeider i vaskerier og renserier med mottak av urene tekstiler, skinn, tepper, gardiner m.m., sortering, dosering av kjemikalier, maskinell rens eller vask, manuell flekkfjerning, stryking/pressing, kontroll og utlevering av rent tøy, samt drift og overvåking av produksjonsmaskiner og utstyr. Opplæringen skjer normalt ved ett år i videregående skole og tre år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i teknikk og industriell produksjon og tilleggsteori under læretiden i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Voksne med minst 5 års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til fagprøve som praksiskandidater.