Tradisjonell betegnelse på skriftgraden 20 punkter.