Tekniske tekstiler, tekstiler som produseres primært for å tilfredsstille krav til tekniske kvaliteter og funksjonelle egenskaper mer enn krav til estetikk og dekorasjonseffekter. Se industritekstiler og tekstil.