Tejuøgler, krypdyrfamilie i underordenen øgler. Utbredt fra Sør-Amerika til det sørlige USA. Representerer en parallell til firfislene i den gamle verden. De blir fra 4 til 45 cm lange med kraftige bakben og lang hale. De er mørke med lysere flekker og tverrstriper og er ganske vanlige. Dagaktive. Spiser små pattedyr, fugler, insekter m.m. Enkelte bestander av noen arter består utelukkende av hunner som formerer seg ved jomfrufødsel. Omfatter ca. 220 arter i 39 slekter, de største er tejuen, Tupinambis teguixin, og jacuraen, T. nigropunctatus.