Tebusk, eller Thea sinensis, stor busk nært beslektet med kamelia. Se te.