C19H21NO3, organisk forbindelse, et alkaloid som vanligvis forekommer i små mengder i opium. Det er giftig og fremkaller strykninlignende kramper. Brukes som smertestillende legemiddel.