Teatermuseum, samling av materiale og gjenstander som har teaterhistorisk verdi. En rekke kultursentre i forskjellige land, bl.a. København og Stockholm, har lenge hatt ypperlige teatermuseer. Om norske teatermuseer, se Norge (teater).