Taustigesystem, nervesystem som foruten en primitiv hjerne og en svelgring består av to hovedstrenger langs dyrets bukside, forbundet med tverrstrenger. Systemet finnes i sin mest typiske utforming hos flatormer, leddormer og en del leddyr og bløtdyr.