PC uten tastatur, på størrelse med skjermen til en vanlig bærbar modell, i stor grad styrt gjennom håndskriftsgjenkjenning på en trykkfølsom skjerm. Apparatene har vært på markedet siden tidlig i 1990-årene beregnet på spesielle anvendelser innen yrkeslivet, men har aldri slått an. I november 2002 slapp flere PC-produsenter nye modeller etter Microsofts spesifikasjon kalt Tablet PC, med nye tekniske løsninger for skjerm og skrivepenn og spesielt tilrettelagt programvare for en arbeidsform der dokumenter bevarer sitt utseende som håndskrift samtidig som de er redigerbare og søkbare på linje med vanlige digitale dokumenter. Per høsten 2006 er det ennå ikke fremstilt en pålitelig håndskriftgjenkjenning på norsk. Apparatene har funnet en viss anvendelse i form av pekeskjermer for funksjonshemmede.