Tartarsanger, fugleart i sangerfamilien. Gråbrun overside og gulbrun underside, om vinteren sølvgrå underside. Ytre halefjær er hvitaktige, stor som en løvsanger. Skjult levevis. Utbredt fra Baltikum og østover gjennom Asia. Påvist 11 ganger i Norge per 2003.