Tantieme, andel av et foretaks nettooverskudd som særlig tilfaller høyere funksjonærer, medlemmer av styret o.l.