Tannsnitt, del av entablementet i det joniske tempel, opprinnelig utstikkende, smale bjelke-ender på undersiden av gesimsen. Overført til stein danner tannsnitt en serie alternerende rettvinklede fremspring og innsnitt.