Tannmåler, sommerfuglart i familien målere. Fargen varierer fra gråhvit til svart. Vingenes ytterkant er uregelmessig tannet. Vingespenn 35–43 mm. Arten er vanlig nord til polarsirkelen og flyr fra mai til juli. Larvene lever på blader av en rekke ulike trær og busker.