Tangkvabber, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker. Omfatter ca. 345 arter, hovedsakelig utbredt i tropiske strøk, få i tempererte. Kroppen er avlang med stort hode og butt snute. Som oftest har hodet en eller to buskete hudfliker oppå. Huden er glatt uten skjell. Bukfinnen har to–fire bløte stråler på strupen foran brystfinnene. Ryggfinnen dekker hele ryggen, men med et hakk i overgangen mellom bløt- og piggstråler. Også gattfinnen er lang. De fleste artene er marine, noen lever i brakkvann og noen i ferskvann. Bare én art, tangkvabbe, finnes i norske farvann.