Tandemakselerator, tandem Van de Graaff-akselerator, en Van de Graaff-akselerator hvor akselerasjonsrøret går rett gjennom den positive høyspenningselektroden og til jordpotensial i begge ender. Negative ioner ledes inn i den ene enden av røret, akselereres mot høyspenningselektroden, passerer der en tynn folie, en stripper, som fjerner to eller flere elektroner fra hvert ion, slik at de blir positivt ladet og akselereres videre i spenningsfallet mot jord i den andre halvdelen av røret. Fordelen med tandemakseleratoren fremfor den enkle Van de Graaff-akseleratoren er at ionene ledes inn ved jordpotensial, og at man får utnyttet spenningen dobbelt. Spesielt for akselerasjon av tunge ioner er den velegnet, fordi man i stripperen kan få fjernet flere elektroner og derved i siste akselerasjonstrinn få tilført flere ganger så mye energi som når man har ioner med bare en enkel ladning.