Betegnelse på ulike typer av trommer; tidligere ofte feilaktig brukt om alle slags afrikanske trommer. I det moderne trommesett (batteri) kalles alle trommene bortsett fra skarptrommen og basstrommen for tamtam (el. tomtom).