Tamhøns, fellesbenevnelse på høns som holdes som husdyr i motsetning til de ville hønseartene. Se høns.