Tameng, partået klovdyrart i hjortefamilien. Pelsen er rød på ryggsiden, lysebrun på buk og ben. Vinterpelsen er mørkebrun. Skulderhøyde 120–130 cm, vekt 95–150 kg. Den har et karakteristisk gevir hvor hovedstangen bakover og stangen over pannen sammen tegner en stor bue; hovedstangen kan være om lag 100 cm og forgrener seg i enden. Forekommer i flatt sump- og myrlandskap. Utbredt i Sørøst-Asia; regnet som utrydningstruet.