Talmi er en gul legering av kobber med 8–12 prosent sink og opptil 1 prosent tinn. Den brukes til smykker, med eller uten et belegg av gull.