Tallfølge er en matematisk følge der alle leddene er tall.