Talgotog, togkonstruksjon hvor hver vogn løper på bare to hjul idet hver enkelt vogn er opphengt i foregående vogns hjulaksel. Konstruksjonen gjør det mulig å kjøre relativt fort også i kurver. Mest brukt i Spania.