Talent, intellektuell eller kunstnerisk begavelse (men ikke geni); person med slik begavelse.