Taktslag, dirigentens markering av takten med arm- og håndbevegelser, ofte ved hjelp av taktstokk.