Taktisk enhet, avdeling, vanligvis infanteribataljon, slik organisert og utrustet at den kan gjennomføre selvstendige oppdrag over et begrenset tidsrom. Taktisk enhet vil være grunnelementet i en operativ enhet.