Takskjegg, den nederste, mer eller mindre utstikkende del av en takflate. Snaut takskjegg med tilhørende massiv virkning av huskroppen kjennetegner i folkelige byggeskikker gjerne hus i værharde trakter (den norske vestkyst), mens langt takskjegg gir en mer oppløst virkning, særlig fremtredende i Alpene.