Taksidermist, yrkesutøver som arbeider med avstøpning, modellering, preparering, konservering og montering av fugler og dyr. Produktene nyttes som læremidler, jakttrofeer og dekorasjonsgjenstander. Opplæringen i faget skjer normalt ved ett år i videregående skole og tre år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i design og håndverk. I tillegg kommer betydelig teoriopplæring i løpet av læretiden.